NBS – Muzeum mincí a medailí Kremnica

0
214
In a art gallery young woman visits an art exhibition and watches artist's collection.

Muzeum mincí a medailí se nachází přímo v historickém centru města Kremnica. Je jedinečné specializované numismatické muzeum na Slovensku, které spravuje bohatý a různorodý sbírkový fond, ve kterém nechybí vzácné exponáty z oblasti numismatiky, medailérství, regionální historie a výtvarného umění. Patří mezi nejstarší muzea na Slovensku, založeno bylo v roce 1890.

Erudovaný přehled o historii peněz na Slovensku a kulturní bohatství ukryté v unikátních sbírkových předmětech zpřístupňuje široké veřejnosti ve svých čtyřech stálých expozicích:

Numismaticko-historická expozice Líce a rub peněz – Peníze a medailérství v dějinách Slovenska představuje historii a vývoj platebních prostředků na Slovensku od nejstarších dob až po současné mince a bankovky, jakož i komplexní dějiny medailérství, často prostřednictvím vzácných exponátů. Jako součást expozice je představena historie města Kremnica, slavného kremnického hornictví, hutnictví a jedinečné mincovny, která je nepřetržitě činná již téměř 700 let. V unikátním, do andezitu ručně vytesaném spodním suterénu expozice jsou nainstalovány jednotlivé typy historických důlních štol od nejstarších dob až po současnost.

Městský hrad svým architektonickým řešením představuje ojedinělou památku středověkého osídlení a fortifikace. Je to komplex středověkých staveb ze 14. – 15. století (karner, hornická bašta, severní věž, hodinová věž, radnice). Dominantou areálu je Kostel sv. Kateřiny s renesanční věží, která poskytuje velkolepou vyhlídku na panorama starobylého města a jeho okolí.

Zábavné, milostné, poučné či odrážející soudobý život jsou motivy malované na střeleckých terčích vystavených v Měšťanském domě, ve kterém se zároveň odehrává příběh z dějin kremnického měšťanského střeleckého spolku. Muzejní kolekce 138 zrestaurovaných a digitalizovaných malovaných terčů z let 1837 – 1896, která je třetí největší sbírkou na Slovensku a dokumentace volného času s nimi související je bezpochyby Střela jasná okovaná! Terče a příběhy na nich zprostředkovávají dějiny kremnického střeleckého spolku a jeho členů, jejichž působení a aktivity zasazují do širších historicko-společenských kontextů. Atraktivní instalace, souhra osobitého architektonického prostoru, světla a zvuku nabídne návštěvníkům nevšední zážitek a silnou emoci.

Modern art gallery showing all my work.

Galerie v měšťanském domě na Štefánikově náměstí zajímavá tvz. zeleným pokojem s dobovými nástěnnými malbami ze 16. století. Do 7. 8. 2022 je v galerii zpřístupněna výstava „TOTO! jsou poklady české ilustrace ze sbírky TOTO! je galerie.“ Od 18. 8. následuje mezinárodní výstava KARIKATURISTI.

Muzeum mincí a medailí v Kremnici připravuje různé kulturní akce, kterými se snaží přiblížit návštěvníkům bohatství ukryté ve svých sbírkách a chce tak spojit dobrodružství poznávání s příjemnou zábavou.